Registrácia programu Easy Service Plan

Nižšie uveďte príslušné informácie a zaregistrujte sa na aktiváciu vášho programu Easy Service Plan
Ak vykonávate registráciu poštou, priložte kópiu dokladu o predaji produktu

Registrácia sa musí vykonať do 90 dní od zakúpenia produktu


Meno:
*


SIREN:


Adresa 1:
*


Adresa 2:

Adresa 3:

Mesto:
*


PSČ:
*


Štát:
*


Adresa elektronickej pošty:
*


Telefónne číslo:
*


Model produktu:
*


Typ balenia ESP:
*


ID certifikátu:
*
-

Sériové číslo produktu:
*


Dátum zakúpenia produktu:
*


Dátum zakúpenia ESP:
*


Doklad o predaji:
*


Kliknutím sem zobrazíte Podmienky